Helpful Unknown Household How-to’s.

Voorwaarden

Privacy Policy

De volledige Privacybeleid kun je hier lezen.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.  Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Huhh.nl is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Huhh.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Huhh.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Huhh.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Cookies

Externe partijen, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties te tonen gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan de website. Google’s gebruik van deze DoubleClick cookie stelt hen en haar partners in staat om interesse gestuurde advertenties te tonen. U kunt het gebruik van deze DoubleClick cookie aan- of uitzetten door uw instellingen aan te passen op Ads Settings.

Deze website gebruikt cookies

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.